Breaking News

เริ่มแล้ว "TyreXpo Asia 2024" งานเดียวครบจบเรื่อง "อุตสาหกรรมยางล้อ" จัดใหญ่ครั้งแรกในไทย วางเป้าดันไทยสู่ผู้นำตลาดโลก


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย การยางแห่งประเทศไทย, ทาร์ซัส กรุ๊ป และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยาง จัดใหญ่ “TyreXpo Asia 2024" ครั้งแรกในไทย เชื่อมไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมยางไทย ขานรับการเติบโตอุตสาหกรรมยางล้อโลกร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยเติบโตตามความต้องการของตลาด รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อและมุ่งขยายโอกาสผ่านแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มโรงงานผลิตยางรถยนต์ การออกมาตรการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นการลงทุน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งการจัดงาน "TyreXpo Asia 2024" ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้จะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมาได้มีการออกเอกสารสิทธิ์สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา เพื่อรับรองการมีอยู่ของต้นยางพาราในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการขยายโอกาสแก่เกษตรกรให้เข้าถึงพื้นที่ทำกิน สามารถแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนเพื่อใช้ประกอบอาชีพการทำสวนยาง ผลักดันให้ไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบยางระดับโลก เพื่อสร้างความสมดุลของห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรมยางไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคต


"อุตสาหกรรมยางในวันนี้กำลังเดินหน้าอย่างมีศักยภาพ เรามีผู้ผลิตยางในประเทศไทยที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในตลาดโลก มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผนวกใช้โดยคำนึงถึงมิติความยั่งยืนอย่างที่สอดรับกับกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR ฉะนั้นแล้วจากการวางรากฐานข้างต้น ผนวกกับการมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทยผ่านการจัดงานดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญในการรักษาความเป็นผู้นำ และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการยางที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอนาคต นี่คือสิ่งที่เราทุกภาคส่วนกำลังเดินหน้าไปด้วยกัน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริม


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
กล่าวว่า กยท. ในฐานะองค์กรกลางที่มุ่งบริหารจัดการยางพาราของไทยทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งมั่นสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปยางที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปสู่การเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน ดังนั้นการจัดงาน TyreXpo Asia 2024 จะกลายเป็นเวทีของความร่วมมือและเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยนวัตกรรม และความก้าวหน้าในเทคโนโลยียางรถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ


“งานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติครั้งนี้ เป็นการปูทางที่สำคัญสู่การยกระดับอุตสาหกรรมยางไทยให้สามารถผลิตสินค้าขานรับกับความต้องการของตลาดที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานยางของไทยตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เติบโตขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการค้าในฐานะผู้นำแนวหน้าในอุตสาหกรรมยางโลก” นายณกรณ์ กล่าว


นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย
กล่าวว่า "TyreXpo Asia 2024" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Your One-Stop Show for Tyres, Automotive Repair & Maintenance and Tyre Accessories” ภายในงานทุกคนจะได้พบกับแบรนด์สินค้าชั้นนำด้านยางล้อและอุตสากรรมเกี่ยวเนื่องกว่า 250 แบรนด์ จากกว่า 90 บริษัท ร่วมจัดแสดง รวมถึงการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมการหล่อดอกยาง (Retreading Conference) รวมถึงงานสัมมนาด้านอุตสาหกรรมยางล้อ (Tyre Business Forum) เพื่อเสริมข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจ


เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการไทยในอนาคต ถือเป็นงานเดียวที่รวบรวมผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย รวมถึงภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยางล้อไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดีทั้งจากภาครัฐ นำโดยการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชนและกลุ่มสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งงานดังกล่าวมีเป้าหมายที่สอดรับกับโอกาสข้างต้นในการ “เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมยางทั่วทุกมุมโลก” มาร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจภายในงานโดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง


ร่วมเยี่ยมชมและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางล้อไปด้วยกันในงาน "TyreXpo Asia 2024" งานแรกและงานเดียวที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยางล้อไทยสู่ตลาดเศรษฐกิจโลก งานจัดวันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.tyrexpoasia.com


ไม่มีความคิดเห็น