Breaking News

รพ.กรุงเทพ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน ให้กับตำรวจจราจร เพิ่มทักษะช่วยคลอดบนท้องถนนและกู้เหตุวิกฤต


โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร และ จส.100 จัด “การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน ประจำปี 2567” ให้แก่ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อให้บริการประชาชนในด้านนำผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดนำส่งโรงพยาบาล รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) กับผู้ประสบเหตุต่างๆ พร้อมสาธิตการใช้เครื่อง AED ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดอบรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน ให้กับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 9 หัวข้อในการอบรมคือ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยคลอดในสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการดูแลทารกแรกคลอดก่อนนำส่งโรงพยาบาล ให้แก่ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร และอาสาสมัครจาก จส.100 ประมาณ 200 คน ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดการบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยบุคลากรและทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ของโรงพยาบาลให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นบนท้องถนน


นาวาอากาศเอก(พิเศษ)นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ
กล่าวว่า ในปัจจุบันตำรวจจราจรนอกจากจะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้ว ยังให้บริการประชาชนในด้านการนำผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดนำส่งโรงพยาบาล ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ประสบเหตุต่าง ๆ ก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อให้ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้เตรียมการรักษา เมื่อถึงจุดเกิดเหตุหรือนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันที 


โครงการนี้จะช่วยให้ตำรวจผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อพบผู้ประสบเหตุ โดยเฉพาะการดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องก่อนถึงมือแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อประสานงานด้านการจราจรเมื่อมีการลำเลียงผู้ป่วยและเป็นการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย


ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร พันตำรวจเอกจิรกฤต จารุณภัทร รองผู้บังคับการตำรวจจราจร มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน ดร.ประไพพัตร โขมพัตร ที่ปรึกษาประธานบริหาร สถานีวิทยุ จส.100 ในฐานะที่ จส.100 เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มโครงการนี้ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ มาตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปี 2567 จัดเป็นครั้งที่ 9 เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมผลักดันและสร้างให้ประชาชนมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถแจ้งเหตุเพื่อให้ผู้รับบาดเจ็บสามารถได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมนำอาสาสมัครมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และ ส.ต.อ.อัศวิน ยิ้มชูเดช ผบ.หมู่ งานฯ กก.6.บก ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ นำทีมช่วยคลอดบนรถ พร้อมด้วยเคสที่เคยได้รับการช่วยคลอดบนท้องถนน คุุณอัฑฒ์ศยาภรณ์ ศรีจันทรา(คุณแม่) และร้อยตำรวจโทมานะ จอกโคกสูง รองสารวัตรจราจรงาน 1 กก.6 ตำรวจผู้ทำคลอด ร่วมเล่าประสบการณ์พูดคุยบนเวที พร้อมด้วยการอบรมสอนการช่วยคลอดโดย นายแพทย์วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ สูตินรีแพทย์ และอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต CPR โดย นายแพทย์นพสิทธิ์ ธนะธีระพงศ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ


ไม่มีความคิดเห็น