Breaking News

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ วิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก สำหรับงานทันตกรรม

พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนากับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากหญ้าแฝก สำหรับงานด้านทันตกรรม เริ่มต้นจาก “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก”

นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวว่า เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนพระทัยเรื่องหญ้าแฝก และได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 และได้มีพระราชกระแสกับทีมทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า “หญ้าแฝก สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทันตแพทย์ลองไปคิดดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง แล้วมาเล่าให้เราฟัง

กระบวนการวิจัยรากหญ้าแฝก

มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ลงนามสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากหญ้าแฝก สำหรับทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคฟันผุ เชื้อก่อโรคในคลองรากฟัน เชื้อก่อโรคปริทันต์ และเชื้อราในช่องปาก


ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาน้ำยาบ้วนปากหญ้าแฝก
หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า เรามีศูนย์ในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ Tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีการเพาะขึ้นมาเป็นกล้า คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะนำหญ้าแฝกไปขยายผลนอกเหนือจากที่จะใช้ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของดินถล่ม เมื่อสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ประโยชน์ทวีคูณ

ผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช
ปัจจุบันโครงการวิจัยสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้แล้ว โดยผลิต Lot. แรก เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 และผลิตภัณฑ์ได้รับเลขที่ใบรับรองการจดแจ้ง จาก อย. แล้ว ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตผ่านคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ทั้งนี้ การทดสอบสารสกัดจากรากหญ้าแฝก ในห้องปฏิบัติการ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมพบว่ามีฤทธิ์ ต้นจุลชีพที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปากได้ดี มีความปลอดภัยโดยไม่แสดงออกถึงความเป็นพิษ สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นเภสัชภัณฑ์ได้

ผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Website: www.dent-in-found.org
Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw 
Line : @dent_in_found 
โทรศัพท์ 062-549-8146, 02-3182351-5 ต่อ 1403,1416

ไม่มีความคิดเห็น