Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 121,725,326 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,558 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 955.07 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (112.9%)


➡️(21 กุมภาพันธ์ 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,558 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 550 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 215 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 955.07 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 339.3 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 121,725,326 โดส

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,558 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 121,725,326 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 53,126,900 โดส (80.3% ของประชากร)
        - เข็มสอง 49,471,890 โดส (74.7% ของประชากร)
        - เข็มสาม 19,126,536 โดส (28.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 21 ก.พ. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 121,725,326 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 141,661 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 245,060 โดส/วัน3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,893,614 โดส
        - เข็มที่ 2 3,598,854 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,848,590 โดส
        - เข็มที่ 2 28,405,241 โดส
        - เข็มที่ 3 4,810,499 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,535,859 โดส
        - เข็มที่ 2 7,228,244 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 8,110,219 โดส
        - เข็มที่ 2 9,428,090 โดส
        - เข็มที่ 3 11,337,200 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 738,618 โดส
        - เข็มที่ 2 811,461 โดส
        - เข็มที่ 3 2,978,837 โดส4. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

     1. ภูเก็ต เข็มที่1 91.1% เข็มที่2 87.2% เข็มที่3 77.2%
     2. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 112.9% เข็มที่2 104.5% เข็มที่3 59.2%
     3. นนทบุรี เข็มที่1 82% เข็มที่2 78.3% เข็มที่3 54.8%
     4. สมุทรปราการ เข็มที่1 91.6% เข็มที่2 80.5% เข็มที่3 50.7%
     5. อยุธยา เข็มที่1 74% เข็มที่2 71.3% เข็มที่3 38.8%
     6. ลำพูน เข็มที่1 80.7% เข็มที่2 76.9% เข็มที่3 38.6%
     7. ระยอง เข็มที่1 84.2% เข็มที่2 80.4% เข็มที่3 36.6%
     8. ชลบุรี เข็มที่1 82.8% เข็มที่2 79% เข็มที่3 33.3%
     9. นครปฐม เข็มที่1 77% เข็มที่2 75.9% เข็มที่3 32.5%
     10. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 81.5% เข็มที่2 69.4% เข็มที่3 31.3%
    10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
     1. นราธิวาส เข็มที่1 55.6% เข็มที่2 44.8% เข็มที่3 6%
     2. ปัตตานี เข็มที่1 56.6% เข็มที่2 45.4% เข็มที่3 6%
     3. บึงกาฬ เข็มที่1 63.5% เข็มที่2 56.1% เข็มที่3 8.2%
     4. ยะลา เข็มที่1 62.8% เข็มที่2 52.3% เข็มที่3 8.5%
     5. หนองบัวลำภู เข็มที่1 63% เข็มที่2 57.5% เข็มที่3 9.8%
     6. สตูล เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 60% เข็มที่3 10.5%
     7. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 65.9% เข็มที่2 60.1% เข็มที่3 11.2%
     8. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 58% เข็มที่2 48.3% เข็มที่3 11.3%
     9. สกลนคร เข็มที่1 65.5% เข็มที่2 59.2% เข็มที่3 11.6%
     10. อำนาจเจริญ เข็มที่1 69.9% เข็มที่2 65% เข็มที่3 12.2%5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 955,071,243โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 339,351,826 โดส (68.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 191,368,265 โดส (81.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ 134,032,674 โดส (55.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 121,725,326 โดส (80.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 66,148,498 โดส (81.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 43,951,296 โดส (42.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 35,352,804 โดส (85.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 13,049,391 โดส (92%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 9,111,878 โดส (65.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 979,285 โดส (94.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.66%
     2. ยุโรป 10.23%
     3. อเมริกาเหนือ 8.70%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.20%
     5. แอฟริกา 3.58%
     6. โอเชียเนีย 0.63%7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 3,080.79 ล้านโดส (217.8% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,754.28 ล้านโดส (127.3%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 549.98 ล้านโดส (164%)
     4. บราซิล จำนวน 385.03 ล้านโดส (181.8%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 339.35ล้านโดส (123%)8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (307.3%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (258.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. ชิลี (245.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. มัลดีฟส์ (233.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     5. กาตาร์ (230.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma)
     6. เกาหลีใต้ (229.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
     7. บาห์เรน (229.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     8. เดนมาร์ก (226%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
     9. อิตาลี (223.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna J&J และ AstraZeneca/Oxford)
     10. บรูไน (222.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น