Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,198 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 60.207 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 5.107 ล้านโดส


➡️(9 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,198 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 304 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 140 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 60.207 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (37.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 30.155 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 5,107,069 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 39.8%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,198 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 794.13 ล้านโดส (28.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 303.92 ล้านโดส (47.4%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 275.86 ล้านโดส (31.0%)
     4. อินเดีย จำนวน 238.84 ล้านโดส (8.7%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (65.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (62.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (61.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. สหราชอาณาจักร (51.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     6. ชิลี (51.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. กาตาร์ (48.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (47.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. สหรัฐอเมริกา (47.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
     10. อุรุกวัย (43.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 58.22%
     2. อเมริกาเหนือ 17.27%
     3. ยุโรป 16.51%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.03%
     5. แอฟริกา 1.69%
     6. โอเชียเนีย 0.28%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 60,207,212 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 30,155,028 โดส (5.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 6,314,548 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 5,107,069 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. กัมพูชา จำนวน 5,005,585 โดส (14.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     5. สิงคโปร์ จำนวน 4,392,067 โดส (37.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     6. มาเลเซีย จำนวน 3,790,121 โดส (5.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,354,856 โดส (0.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,034,588 โดส (7.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 58,450 โดส (6.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 6,756,493 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 5,107,069 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 3,672,372 โดส (5.55% ของประชากร)
        - เข็มสอง 1,434,697 โดส (2.17% ของประชากร)แหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น