Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 57.089 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.21 ล้านโดส


➡️(7 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 302 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 139 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 57.089 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (35.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 29.043 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4,218,094 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44.1%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,123 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 763.07 ล้านโดส (27.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 301.64 ล้านโดส (47.1%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 269.73 ล้านโดส (30.4%)
     4. อินเดีย จำนวน 231.32 ล้านโดส (8.5%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (65.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (61.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (61.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. สหรัฐอเมริกา (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
     8. กาตาร์ (47.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     9. ฮังการี (47.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. อุรุกวัย (42.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 57.8%
     2. อเมริกาเหนือ 17.5%
     3. ยุโรป 16.73%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.05%
     5. แอฟริกา 1.64%
     6. โอเชียเนีย 0.28%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 56,531,335 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 29,043,779 โดส (5.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,965,651 โดส (2.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. กัมพูชา จำนวน 4,938,642 โดส (14.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     4. ไทย จำนวน 4,218,094 โดส (3.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     5. สิงคโปร์ จำนวน 4,047,651 โดส (35.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     6. มาเลเซีย จำนวน 3,574,376 โดส (5.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,248,559 โดส (0.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,000,196 โดส (6.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 57,566 โดส (6.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 6,592,949 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 4,218,094 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 2,855,041 โดส (4.31% ของประชากร)
        - เข็มสอง 1,363,053 โดส (2.06% ของประชากร)แหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น