Breaking News

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”


รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก คุณสำรวย แสงอรุณ ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น