Breaking News

“พพ” เปิดเวทีแจงเงื่อนไขชิงรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่อวอร์ด ปี’63 กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน


พพ. ประเดิมเปิดเวทีภาคกลางชี้แจงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2020 เข้มเงื่อนไข 5 ด้าน ทั้งพลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน บุคคลากร พลังงานสร้างสรรค์ และผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เตรียมเดินสายใน 4 ภูมิภาคเชิญชวนภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยวันนี้ (17 กันยายน 2562) ว่าขณะนี้ พพ. อยู่ระหว่างการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดไทยแลนด์ เอนเนอร์ยี่อวอร์ด ปี 2563 ( Thailand Energy Awards 2020) ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 นับตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชนทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการของไทย ได้ส่งผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นให้เกิด การพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังนำไปสู่การคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเวที ASEAN Energy Awards 2020 ในปี 2563 ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงาน


สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards ปีนี้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.) ด้านพลังงานทดแทน 2.) ด้านอนุรักษ์พลังงาน 3.) ด้านบุคลากร 4.) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ 5.) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดครั้งนี้ในภาคกลางจะเป็นครั้งแรก จากนั้นมีกำหนดแผนการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อีก 4 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี, วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช จ.นครราชสีมา, วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ปกาสัย รีสอร์ท จ.กระบี่ เพื่อเชิญชวนและทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าร่วมส่งผลงานทั้งด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจส่งผลงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandenergyaward.com กองประกวด เบอร์โทรศัพท์ 0-2184-2728–32 และกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0-2223-0021–9 ต่อ 1434


เวทีประกวดครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการประหยัดต้นทุนการใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ พร้อมกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกหรือ AEDP 2018 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ภายในปี 2580

สำหรับงาน Thailand Energy Awards นับเป็นโครงการที่สำคัญในการเข้ามาเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการหันมาใส่ใจกับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นและพบว่าทุกภาคส่วนของไทยมีการตื่นตัวอย่างมาก สะท้อนจากสถิติของการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 20 ปี ที่ พพ. ได้มอบรางวัลไปแล้วกว่า 951 รางวัล เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับอาเซียน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 211 รางวัล ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานรวมได้มากกว่า 9,300 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.9 ล้านตัน


ASEAN Energy Awards 2019 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ เราสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 23 รางวัล ซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลในเวทีนี้มากสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แบ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นรวม 5 รางวัล และอาคารเขียวดีเด่นรวม 3 รางวัล ชี้ให้เห็นว่าไทยยังคงเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคนายยงยุทธ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น