Breaking News

เซียะซัน รุกตลาด “ROBOT – AGV – ASRS” เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมไทย จัดงาน "หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0"


เซียะซัน (Siasun) จับมือ ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ รุกตลาด “ROBOT – AGV – ASRS” เจาะทุกอุตสาหกรรมในไทย จัดงาน “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0” พร้อมแนะนำบริษัท “เซียะซัน (Siasun)” ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ยักษ์ใหญ่ที่สุดจากประเทศจีน ตั้งเป้าปีแรก 500 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 50 – 100% ในปีถัดไป


นายเจิ้ง จิน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด บริษัท เซียะซัน โรบอต แอนด์ ออโต้เมชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “เซียะซัน คือ บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ (Robot) รถลำเลียงอัตโนมัติ (AGV) ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จำนวนกว่า 35 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในธุรกิจทุกอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ซึ่ง “เซียะซัน” มีทีมงานวิศวกรวิจัยและพัฒนาของ “เซียะซัน” มากกว่า 4,000 คน สำเร็จโครงการมากกว่า 4,500 โครงการทั่วโลก อีกทั้ง ยังเป็น บริษัทที่ได้รับเลือกให้นำ AGV เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีน ในปี 2018 เป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์รายแรกเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น รวมทั้ง ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลจีน ลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการอวกาศ ทั้งนี้ เซียะซัน สนใจเข้ามารุกกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย พร้อมกับ ตั้งเป้าจะผลักดันให้อุตสาหกรรมไทย ก้าวสู่ Smart Factory 5.0 และตั้งเป้าปีแรก 500 ล้านบาท และมียอดขายเพิ่มขึ้น 50-100% ในปีถัดไป


การเปิดตัว “บริษัท เซียะซัน โรบอต แอนด์ ออโต้เมชั่น จำกัด” ได้จัดงาน “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0” โดยเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานด้านต่างๆ มาร่วม พร้อมกับแนะนำผลิตภัณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ หุ่นยนต์ (Robot) รถลำเลียงอัตโนมัติ (AGV) และ ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ซึ่งครอบคลุมกับการใช้งานในอุตหสาหกรรมการผลิตต่างๆทั้งหมด สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในธุรกิจทุกอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ปัญหาด้านค่าจ้างแรงงาน ด้านคุณภาพการผลิต ช่วยประหยัดเวลา และบริหารควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


นาย เจ๋อเฉิน จาง กรรมการ บริษัท ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกยินดี ที่ได้เป็นพันธมิตรกับ บริษัท เซียะซัน โรบอต แอนด์ ออโต้เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน อีกทั้ง ยังได้รับการยอมรับและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติและการจัดการอื่นๆทั่วโลก ทั้งนี้ เพราะเซียะซันจะให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต หุ่นยนต์ (Robot) รถลำเลียงอัตโนมัติ (AGV) และ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) คุณภาพสูง ให้ลูกค้าโดยตรงแบบครบวงจร คาดว่า เซียะซัน จะสามารถจะสามารถแก้ปัญหาให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ในปีแรกนี้ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ทาง บริษัท ซัน โรโบติกส์ มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเข้ามาจัดหน่ายทุกรายการ จะตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้ราบรื่น พร้อมกับผลักดันให้ อุตสาหกรรมไทย ก้าวสู่ Smart Factory 5.0 อันจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพป้อนสู่ตลาดโลกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น