Breaking News

จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” โชว์ ชิม ช็อป ระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.ค.62 ณ ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ จตุจักร


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โชว์ ชิม ช็อป ภายใต้ชื่องาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนมีช่องทางด้านการตลาด เพิ่มรายได้ และส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน


นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้กล่าวว่า “จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดนองบัวลำภู หลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ “หนองบัวลำภู Model” โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น


การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการร่วมบูรณาการทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการผลิตสินค้าและผู้บริโภค ในโอกาสนี้ กระผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติช่วยสนับสนุนสินค้าของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานผลิตต่อยอดจากภูมิปัญญาของคนจังหวัดหนองบัวลำภู


ภายในงานพบกับ สินค้าเกษตรปลอดภัย ข้าวผัวหลงหนองบัวลำภู ข้าวฮาง พืชผัก ผลไม้ ผ้าทอมือสินค้าหัตถกรรม อาหารอีสาน และอื่น ๆ อีกมากมาย เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสไตล์อีสาน คอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งทุกวัน 3 กรกฎาคม พบกับ ไผ่ พงศธร และ เก๋ กรกต ท็อปไลน์, 4 กรกฎาคม พบกับ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์, 5 กรกฎาคม พบกับ ลูกตาล ชลธิชา, 6 กรกฎาคม พบกับ ปอ อรรณพ และ 7 กรกฎาคม พบกับ ปุยฝ้าย เดอะวอยซ์ , เชิญซื้อสินค้านาทีทอง สุดคุ้ม และลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสร้อยคอทองคำ 1 เส้นทุกวันตลอดการจัดงาน


ไม่มีความคิดเห็น