Breaking News

ขอเชิญอบรมฟรี! เรื่องการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอและมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา


ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ แปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดการอบรม เรื่องการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอและมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา


ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร

กำหนดการวันที่ 17 มกราคม 67

ช่วงเช้า: ภาคบรรยาย

1. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกส้มโอไปสหรัฐอเมริกา
    โดย รศ ดร พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. การฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลงวันทองก่อนการส่งออกสหรัฐอเมริกา
    โดย ดร สุวิมล เจตะวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ช่วงบ่าย: ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุ ณ ศูนย์ส่งออกส้มโอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ตลอดการฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 ท่าน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น