Breaking News

NSM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "บอร์ดเกมกับงานพิพิธภัณฑ์ Play & Learn เมื่อการเล่น คือ ส่วนหนึ่งของการเรียน"


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บอร์ดเกมกับงานพิพิธภัณฑ์ Play & Learn เมื่อการเล่นคือส่วนหนึ่งของการเรียน" เพื่อเปิดพื้นที่และประสบการณ์ของโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมในฐานะเครื่องมือจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยมีวิทยากร อาทิ คุณชนน์ชนก พลสิงห์ มิวเซียมสยาม, คุณปัฐยารัช ธรรมวงษา มิวเซียมสยาม, คุณวรรณวิษา วรวาท มิวเซียมสยาม, คุณบุรินทร์ สิงโตอาจ Board Game Creator และคุณพยัญชนะ ชลศรานนท์ Board Game Creator โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Phoenix 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ไม่มีความคิดเห็น