Breaking News

กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ชูงวงควงน้องเที่ยว” ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่


กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม “ชูงวงควงน้องเที่ยว “โดยมีนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ร่วมกับนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว รวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชูงวงควงน้องเที่ยว” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แคมเปญ “Trust Me วางใจไปกับช้างชูงวง” เพื่อสร้างการรับรู้ และคุณค่าของตราสัญลักษณ์ และมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ หันมาให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น


ในปีนี้ กรมการท่องเที่ยว เลือกจัดกิจกรรมที่เชียงใหม่ พาเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสวนสัตว์เชียงใหม่ และคุณมณีรัตน์ คำอ้วน ดารานักแสดงที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ซึ่งสถานที่ที่เลือกทำกิจกรรม จะเป็นสถานที่ที่ได้รับตรามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ตราช้างชูงวง และทางกรมการท่องเที่ยวมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป


ตราสัญลักษณ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เครื่องมือในการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเป็นสัญลักษณ์ รูปช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาสถานที่ได้รับมาตรฐานการรับรองการท่องเที่ยวไทยได้ผ่านทางเว็ปไซต์ http://tts.dot.go.th และเฟสบุ๊ค Thailand Tourism Standard

สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3235 E-Mail : tsactourism@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น