Breaking News

15 ผลงานเด่นอาชีวศึกษารับรางวัลติดดาว 2566 Smart Invention & Innovation ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลติดดาวผลงานเด่นอาชีวศึกษา จำนวน 15 ผลงาน ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี


รางวัลติดดาวของทีมอาชีวศึกษาที่มีผลงานและการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น เป็นต้นแบบการพัฒนาและการต่อยอดเป็นประดิษฐกรรมและนวัตกรรม สำหรับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามทิศทางวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 15 ผลงาน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่


ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม


1) ผลงานเรื่อง "เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารชุมชนแบบหยอดเหรียญ" โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
2) ผลงานเรื่อง "เครื่องสับและอบมันสำปะหลังด้วยความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล" โดย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
3) ผลงานเรื่อง "เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแก่" โดย วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ด้านการสาธารณสุข สุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

4) ผลงานเรื่อง "HKA เครื่องบริหารและกายภาพบำบัดสะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า ระบบกึ่งอัตโนมัติ" โดย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
5) ผลงานเรื่อง "อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก" โดย วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
6) ผลงานเรื่อง "Elderly helper" โดย วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

7) ผลงานเรื่อง "ระบบควบคุมดูแลพืชกึ่งอัตโนมัติในโรงเรือน" โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์ เนชั่นแนล
8) ผลงานเรื่อง "ระบบตรวจจับปูนาลอกคราบ" โดย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
9) ผลงานเรื่อง "เครื่องให้อาหารปลาลอยน้ำควบคุมด้วยระบบ IoT" โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model

10) ผลงานเรื่อง "เครื่องดักแมลงพลังงานโซลาร์เซลล์" โดย วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
11) ผลงานเรื่อง "ตู้อบรังไหมด้วยความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลระบบไหลเวียนไอร้อนย้อนกลับจากแผ่นเพลเทียร์" โดย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
12) ผลงานเรื่อง "เครื่องผลิตเส้น filament จากขวดพลาสติกเหลือใช้" จาก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

13) ผลงานเรื่อง "ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นเสริมแคลเซียม" จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
14) ผลงานเรื่อง "ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสผัดกะเพราเห็ด 2 ใจ" จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
15) ผลงานเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติจากน้ำนมข้าวสารสกัดจากรังไหมสารสกัดจากเปลือกกล้วย" จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด


พร้อมนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการบ่มเพาะบุคลากรสายอาชีวศึกษา ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะทุกสถาบันการศึกษา ที่ร่วมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น