Breaking News

CAT จับมือ AOT เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS พร้อมให้บริการ "Free Airport Google Station WiFi by CAT"


CAT ร่วมกับ AOT เปิดตัวแอปพลิเคชั่น AOT DIGITAL AIRPORTS สนามบินมีชีวิต พร้อมให้บริการ "Free Airport Google Station WiFi by CAT" ความเร็ว Super High Speed ในการให้บริการถึง 30/30 Mbps ฟรี นำร่องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งเป้าเชื่อมต่อให้ครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตร 16 แห่งทั่วโลก


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า “CAT มั่นใจว่า Digital Platform จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิต ทั้งด้านชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจน โดยองค์กรธุรกิจจะต้องมีการ Transformation อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่ง AOT DIGITAL AIRPORTS เป็นการปฏิวัติรูปแบบการเดินทาง ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Life อย่างแท้จริง นับเป็นการพลิกโฉมธุรกิจการบริหารท่าอากาศยาน อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้โดยสาร และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมาก ทั้งนี้ CAT ได้จับมือกับ AOT รวมไปถึง GOOGLE STATION เป็นพันธมิตรในการร่วมให้บริการ Free WiFi ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในชื่อ "Free Airport Google Station WiFi by CAT" โดยให้ความเร็ว Super High Speed ในการให้บริการถึง 30/30 Mbps ฟรี อีกด้วย

CAT ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของชาติมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน Free WiFi ให้กับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการก้าวสู่การเป็น AOT DIGITAL AIRPORTS ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการยกระดับธุรกิจไทยให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น ที่จะช่วยให้ท่าอากาศยานของประเทศไทยได้รับการยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำของโลก


สำหรับ AOT DIGITAL AIRPORTS คือ “แอปพลิเคชั่น” ใช้งานบน “สมาร์ทโฟน” หรือ “แท็บเลต” ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ รวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน โดย Digital Platform นี้ ให้บริการได้ครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ซึ่งในช่วงแรกจะเปิดใช้ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นอันดับแรก จากนั้น จะเชื่อมโยงการใช้งานไปยังท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้ AOT DIGITAL AIRPORTS ยังสามารถนำข้อมูลการใช้งาน Application มาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน เช่น ปริมาณของผู้โดยสารตามจุดต่างๆ แบบเรียลไทม์ และมี ฟังก์ชันให้ผู้โดยสารใช้งาน คือ

1. Flight Information ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ
2. Map and Navigation แผนที่อัจฉริยะในอาคารผู้โดยสาร และช่วยนำทางไปยังจุดต่างๆ
3. Transport & Car Park บริการข้อมูล บริการขนส่งสาธารณะและการเดินทางภายในท่าอากาศยาน
4. Facilities & Services บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน
5. Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
6. Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้ เพื่อการเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน
7. Suggestion & Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
8. Mobile Application Translation ช่วยแปลภาษาได้ถึง 5 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ รัสเซีย และญี่ปุ่น


ในส่วนของการใช้งาน "Free Airport Google Station WiFi by CAT" เปิดให้บริการแก่ทุกๆคน ที่เข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานของ AOT โดยใช้งานได้ง่าย เพียงลงทะเบียน ชื่อนามสกุล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานไวไฟความเร็วสูงถึง 30/30 เมกะบิตต่อวินาทีได้นาน 1 ชั่วโมงต่อการล็อกอินแต่ละครั้ง ซึ่งไม่จำกัดจำนวนครั้งในการล็อกอินต่อวัน ในความร่วมมือกับ AOT ครั้งนี้ CAT มั่นใจว่าจะสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐ ที่ต้องการยกระดับธุรกิจไทยให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยให้ท่าอากาศยานของประเทศไทยได้รับการยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำของโลกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น