Breaking News

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เชิญร่วมงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2562”

คุณหนุ่ย - ปรียนาถ สุนทรวาทะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศ (IPP และ SPP) เชิญร่วมงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2562” เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย และเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาดังกล่าวจะมีการบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอาเซียนสู่จุดเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย” โดย ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ บรรยายในหัวข้อ การปรับตัวในยุค “Digital Disruption” และ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลากะพง ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกษรินทร์ อุ่นเสนีย์ โทร. 089 239 2488 , 02 710 3424

ไม่มีความคิดเห็น