Breaking News

บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เสริมความแข็งแกร่ง ซื้อโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1-ระยอง เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 124 เมกะวัตต์ ขยายโอกาสในพื้นที่มาบตาพุด

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ ได้เปิดเผยความสำเร็จการเข้าซื้อหุ้น 100% ของ บริษัท บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (Glow SPP1) ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 124 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 90 ตัน/ชั่วโมง น้ำปราศจากแร่ธาตุ 190 ลบ.ม./ชั่วโมง ในมูลค่าซื้อขายรวม 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ากิจการที่รวมเงินสดในมือของบริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 ซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก และยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของบริษัทในบริเวณพื้นที่มาบตาพุดอีกด้วย

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นของ Glow SPP1 ดังกล่าวดำเนินการผ่าน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ) กับบริษัท โกลว์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (“Glow SPP1”) ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ดำเนินการผลิตภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (เอสพีพี) ตั้งแต่ปี 2541 และเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเงื่อนไขซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

โดยหากรวมการซื้อหุ้นของ Glow SPP1 ครั้งนี้ นับถึงปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ จะมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้งสิ้น 19 แห่ง และจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดภายในปี 2565 ที่ 3,266 เมกะวัตต์

ไม่มีความคิดเห็น