Breaking News

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564


ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.th

ลงทะเบียนผ่านระบบ NRIS วช.ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มทุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม

สอบถามข้อมูลได้ที่ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โทร. 02 579 1370 - 9 ต่อ 409, 410

#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช. #ข้อเสนอการวิจัย #ทุนวิจัย #NRIS


ไม่มีความคิดเห็น