Breaking News

บ้านหมอละออง กรุ๊ป จัด "โครงการยาเพื่อนยาก ครั้งที่ 14" เฉพาะกิจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน จ.นครสวรรค์ อย่างเร่งด่วน


บ้านหมอละออง กรุ๊ป
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจ ในโครงการยาเพื่อนยาก ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 เป็นการเฉพาะกิจแบบเร่งด่วน เพื่อรีบเข้าบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหนองพรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ประสานให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อน ด้วย "ถุงยังชีพ บ้านหมอละออง โครงการยาเพื่อนยาก" จำนวน 100 ชุด ที่บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนไทยบ้านหมอละออง ตามปณิธานจาก "แพทย์แผนไทยละออง บัวศิริ (หมอละออง)" สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน ผ่านบริษัทในกลุ่มบ้านหมอละออง กรุ๊ป

ปณิธานจาก "แพทย์แผนไทยละออง บัวศิริ (หมอละออง)" สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน ผ่านบริษัทในกลุ่มบ้านหมอละออง กรุ๊ป พวกเราบ้านหมอละอองเรียกกิจกรรมนี้ว่า "โครงการยาเพื่อนยาก" จากจุดเริ่มต้นที่ "หมอละออง" ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในการรักษาแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้ถูกขยายเป็นกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น


และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรงพัดถล่มพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เสาไฟฟ้าหัก ต้นไม้ใหญ่โค่นล้ม พื้นที่เกษตรเสียหายจำนวนมาก พายุฤดูร้อนได้พัดที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายครัวเรือน


เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน คุณปุ้ย-ศิริวิไล (บัวศิริ) แอนกาดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทในเครือ บ้านหมอละออง กรุ๊ป จึงจัดกิจกรรม "โครงการยาเพื่อนยาก ครั้งที่ 14" เป็นการเฉพาะกิจแบบเร่งด่วน เพื่อรีบเข้าบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน โดยร่วมกับ นายสุเทพ ทองแพ ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวดารณี เจริญกิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และนายนิวัตร นาควิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหนองพรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ประสานให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อน ด้วย "ถุงยังชีพ บ้านหมอละออง โครงการยาเพื่อนยาก" จำนวน 100 ชุด ที่บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนไทยบ้านหมอละออง


บ้านหมอละออง กรุ๊ป แบ่งปันคืนสู่สังคม ดูแล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ หน่วยงานที่ขาดแคลน ผู้ขาดโอกาส ผู้เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ผ่าน "โครงการยาเพื่อนยาก" บ้านหมอละอองจะดำเนินต่อไปตามปณิธานจาก "แพทย์แผนไทยละออง บัวศิริ (หมอละออง)" สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน ผ่านบริษัทในกลุ่มบ้านหมอละออง กรุ๊ป


ประวัติ "โครงการยาเพื่อนยาก บ้านหมอละออง" ครั้งที่ 1-13 จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้คนในสังคมด้วยวิธีต่างๆ เช่น ดูแลผู้มีอาการสะเก็ดเงินที่ขาดโอกาสในการรักษา มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ ผู้ยากไร้ ชุมชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เป็นต้น สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนหรือบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยผู้คนให้กลับมามีชีวิตที่ปกติสุขได้ รวมถึงการมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านหมอละอองและจัดเลี้ยงอาหารให้กับชุมชน โครงการตู้ปันสุข โควิด-19 และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น หรือการลงพื้นที่บริจาคให้กับมูลนิธิ ชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ได้รับสิ่งที่ขาดแคลน


เชื่อมั่นในสมุนไพรไทย เชื่อใจบ้านหมอละออง” ผลิตภัณฑ์บ้านหมอละอองมีจำหน่ายที่ร้านยาสมุนไพรชั้นนำในห้างสรรพสินค้า และร้านขายยาหลายสาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูล “โครงการยาเพื่อนยาก” ติดต่อ 095-080-7887 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website : www.laongherbal.com หรือ Facebook: www.facebook.com/laongherbal


ไม่มีความคิดเห็น