Breaking News

ม.นเรศวร ร่วมกับ วช. ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อวัดความสุกแก่ของผลไม้" วันที่ 8 มี.ค.นี้ ฟรี


การอบรมเรื่อง
"การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อวัดความสุกแก่ของผลไม้"
ภายใต้โครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดย ศ.ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 13.00 น.
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-963014 coe.postharvest@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น