Breaking News

ไรเดอร์ อินชัวรันส์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566


บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน)
นำโดย คุณพร้อมพร จินดาวงค์ เนตรหาญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 6 จากซ้าย) คุณอนุชิต กูรมาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมพนักงาน ถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัยไทยธรรม ณ วัดอมราวราราม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ตามแนวทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้
ไม่มีความคิดเห็น