Breaking News

BEM มอบรางวัลกิจกรรม BEM Art Contest ครั้งที่ 1


นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (ที่ 3 จากขวา) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับ ร้อยตำรวจเอก ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้แทนจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะ การประกวด “BEM Art Contest ครั้งที่ 1” ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) และประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ “Metro Art สถานีพหลโยธิน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง Art Learning Centre ที่ Metro Mall ชั้นร้านค้า รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

บรรยายภาพจากซ้ายแถวแรก
1. อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
2. ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ร้อยตำรวจเอก ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้แทนจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
4. อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย
5. นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM
6. ผศ .บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 7. รศ.นพดล เนตรดี หัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ไม่มีความคิดเห็น