Breaking News

สแกนเนียส่งมอบรถทรัคให้ผู้ประกอบการบริษัทพงษ์ระวี


นายลัค มูแลง
กรรมการผู้จัดการบริษัทสแกนเนีย สยาม จำกัด (คนกลาง) ร่วมกับนายโจฮัน คลาสัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด และหัวหน้างานด้านความยั่งยืน บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับนางสาวดวงใจ พงศ์ประเทืองสุข ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนในการส่งมอบรถทรัคสแกนเนีย จำนวน 21 คัน มูลค่ากว่า 80 ล้านบาทอย่างเป็นทางการให้กับนายสุรศักดิ์ บุญรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพงษ์ระวี จำกัด (ที่ 6 จากขวา) และนายสมพรชัย โสภาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทพงษ์ระวี จำกัด (ที่ 8 จากขวา) ณ สำนักงานใหญ่ สแกนเนีย สยาม


ไม่มีความคิดเห็น