Breaking News

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ Go Get Good เปิดตัว AR Book “น้ององุ่น” สร้างสรรค์จินตนาการให้เยาวชนภายใต้คอนเซปท์ Read with imagine


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” สร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาในรูปแบบเดิมๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น พร้อมนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการเพื่อการเล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ สร้างฐานความรู้ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท Go Get Good ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 เปิดตัว AR Book เปิดโลกสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเยาวชน ภายใต้คอนเซปท์ “Read With Imagine”ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ได้เปิดเผยว่า “เราทุกคนเป็นผู้เปิดรับสื่อทั้งในเชิงบวกและลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารเชิงลบที่มักสร้างผลกระทบต่อผู้รับไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นในฐานะผู้เปิดรับสื่อต้องวิเคราะห์และเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

งานชิ้นนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของกองทุนสื่อที่ต้องการสนับสนุนและพัฒนาสื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมกับบริษัท Go Get Good จำกัด เพื่อต้องการที่จะนำเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในเชิงสร้างสรรค์ การร่วมมือกันสร้างสรรค์ AR Book สำหรับเยาวชน ในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะมีการปรับให้สอคคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามากระตุ้นสร้างความน่าสนใจให้กับเยาวชน ในการที่จะเปิดรับสื่อใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ทางด้านคุณทัศนัย ขุนพิลึกผู้บริหาร บริษัท Go Get Good จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัท ได้มีการร่วมมือกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะเราได้เล็งเห็นว่าปัจจุบัน เยาวชนมีการเปิดรับสื่อกันอย่างอิสระเสรี ไม่ได้มีการกลั่นกรองทางความคิด ทำให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดของเยาวชนได้ สื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันถือเป็นยุคของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้เยาวชนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถต่อยอดความรู้ต่อไปได้ในอนาคต


สำหรับคอนเซปท์ AR Book ที่เราได้ดำเนินการผลิตขึ้นมานั้น นำเสนอเป็นรูปแบบนิทานภายใต้ชื่อ “องุ่นจิ๋วจอมแจ๋ว” นำเสนอผ่านตัวละคร น้ององุ่นปลูกฝังให้เด็กได้มีการซึมซับสิ่งรอบตัวสิ่งดีๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งในวัยเด็กมักแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเปิดเผย หากเราสอนเรื่องการแบ่งปันโดยมุ่งเน้นไปที่การสอนผ่านการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบ เด็กจะค่อยๆซึมซับการแบ่งปันการมีน้ำใจให้กับเพื่อนๆโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีอีกด้วย โดยมีเนื้อหาประมาณ 30 หน้า ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปสำหรับการนำเสนอ โดยเหมาะกับเยาวชนอายุตั้งแต่ 3-6 ปี


นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงเยาวชนผู้พิการทางสายตา โดยตัว AR Book เล่มนี้ ผู้พิการทางสายตา สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้จากทางการได้ยิน โดยทางโครงการมีแนวคิดเพื่อสนับสนุนสื่อสำหรับผู้พิการและเป็นสื่อการเรียนรู้แก่ผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้เราจะมีการมอบ AR Book มอบให้กับโรงเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน ในระดับประถมศึกษาหรืออนุบาล เป็นจำนวนอีก 500 เล่ม สำหรับโครงการนี้

เราคาดหวังว่าจะได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ให้กับเยาวชนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เกิดการสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องต่อไป นอกจากนี้รายได้จากการจำหน่ายหนังสือจะนำไปต่อยอดให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถขอรับหนังสือได้ที่ Line official : @gogetgood


ไม่มีความคิดเห็น