Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,821 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,308,343 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,994 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 518 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,017 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,303 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 258,881 ราย)

เสียชีวิตรวม 13,283 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 241 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,149,595 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,737 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 145,465 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 13,297 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,997) ปริมณฑล (2,391) จังหวัดอื่น ๆ (6,909)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ตาก(3) นราธิวาส(1) และ สตูล(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 3 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 198.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.46)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,644 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 666,559 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,184 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 417,971 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,155 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,985 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,862,187 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,352 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 95,828 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,970 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,058 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,474 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,481 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,385 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น