Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,452 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,280,534 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,268 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 468 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,994 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,688 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 255,612 ราย)

เสียชีวิตรวม 12,855 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 224 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,115,574 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,257 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 152,105 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,956 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,906) ปริมณฑล (2,651) จังหวัดอื่น ๆ (8,399)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) สระแก้ว(9) ตาก(1) สตูล(7) และ นราธิวาส(8) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 15 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 197.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.37)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,682 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 665,858 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,924 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 412,587 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,350 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,795 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,824,439 แราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,057 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94,839 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,950 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,761 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,177 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,566 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,793 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น