Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,653 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,249,140 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 256 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 ราย
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,960 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,235 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 251,814 ราย)

เสียชีวิตรวม 12,374 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 271 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,079,966 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,262 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 159,800 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,395 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,428) ปริมณฑล (2,778) จังหวัดอื่น ๆ (8,189)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(1) และ สระแก้ว(1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 219.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 196.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.38)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 177,568 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 662,853 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,482 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 406,099 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,226 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,600 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,786,004 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,988 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,926 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,928 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,459 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,027 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,197 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,138 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น