Breaking News

ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง นายเกษม ณรงค์เดช ในคดีโกงหุ้นวินด์


สืบเนื่องจากคดีที่ นายนพพร ศุภพิพัฒน์ (กลุ่มบริษัทนายนพพรเป็นโจทก์) ฟ้อง นายณพ ณรงค์เดช กับพวก ในข้อหาโกงเจ้าหนี้ คดีหมายเลขดำที ๑๕๗/๒๕๖๑ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศาลแขวงพระนครใต้ได้มีคำสั่งยกฟ้อง นายเกษม ณรงค์เดช ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เรียบร้อยแล้ว

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีคำสั่งอายัดเงินปันผล ห้ามมิให้บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด จ่ายเงินปันผลในหุ้นจำนวน ๖๔ ล้านหุ้นเศษ (สัดส่วนร้อยละ ๕๙.๔๖ ของหุ้นในวินด์ทั้งหมด) อันเกี่ยวข้องกับคดีที่ นายเกษม ณรงค์เดช เป็นโจทก์ฟ้องเพื่อเรียกหุ้นวินด์คืนจาก นายณพ ณรงค์เดชกับพวก ซึ่งคำสั่งศาลนี้เป็นเหตุให้ระงับการจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น