Breaking News

สจล. อันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 6 สาขาวิชา ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ในปี 2567


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผยผลการจัดอันดับของThailand’s Top University (TTU) ที่เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการรู้จักชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฯ ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดย สจล. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดในปี 2567 ใน 6 สาขาวิชา ดังนี้ 1.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2.สาขาไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สาขาโลจิสติกส์ 4.สาขาดิจิทัลมีเดีย 5.สาขาวิทยาศาสตร์ และ 6.สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
กล่าวว่า ทาง สจล. ได้ปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอเพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ของโลกรวมไปถึงการขยายความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาปี 1 ได้มีผลงานโครงงานตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนให้นักศึกษามีความรู้ มีความสามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ทําให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี มีส่วนทำให้ สจล. เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่นักเรียน อยากเข้าเรียนมากที่สุด โดย 6 สาขาวิชายอดนิยม ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาโลจิสติกส์, สาขาดิจิทัลมีเดีย, สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์


นอกจาก 6 สาขาวิชาที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศแล้ว สจล. ยังมีอีกกว่า 200 หลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ปริญญา ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรที่บุคคลทั่วไปในทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ที่สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMITL Lifelong Learning Center) และ KMITL Masterclass เช่น หลักสูตร ELON KIDS คิดส์จะเป็นอีลอนคนต่อไป ซึ่งเปิดรับเยาวชนช่วงอายุ 7-18 ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย รู้จัก Coding, Micro bit เบื้องต้น การเรียนรู้ IDEA KI หรือจะเป็นหลักสูตร Law for Entrepreneurs กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ, Robotics and AI หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยในปีการศึกษา 2567 นี้ สจล. มีนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS ทั้ง 4 รอบเป็นจำนวนมาก แต่มีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กว่า 7,000 คน


ทาง สจล. ได้คำนึงถึงคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการด้านบุคลากรของสังคมเป็นสำคัญรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เข้าสู่การเป็น Digital University เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการเรียนการสอน สร้างโมเดล AI เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน KMITL UAPP ในการลงทะเบียน เช็คตารางเรียน การพัฒนาการเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์ทักษะให้กับนักศึกษา Skills Mapping, Skills Transcript ทั้งนี้ สจล. มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีพร้อมทำงานได้จริง เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ


ติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th และติดตามรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ https://curriculum.kmitl.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000

ที่มา: https://www.thaitopu.com/content/2


ไม่มีความคิดเห็น