Breaking News

สสว. ผนึกกำลัง Shark Tank Thailand สร้างโอกาส เปิดความคิด สู่โอกาสขยายโมเดลธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการบ่มเพาะและพัฒนาเชิงลึก ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ แนวคิดการดำเนินธุรกิจ การจัดการ และการตลาดที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด ขยายผล และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อไป


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีประสบการณ์จริงในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสทางความคิด รับคำแนะนำจากผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงเข้าถึงแหล่งทุน และเครือข่ายทางธุรกิจของตน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงมีกำหนดลงนามความร่วมมือในการสนับสนุน ต่อยอด ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กับ บริษัท มีเดียแท็งค์ จำกัด ที่นำเข้าลิขสิทธิ์ Shark Tank Thailand รายการเรียลลิตี้ด้านธุรกิจชื่อดัง ซึ่งได้รับการยอมรับว่า รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ หรือขยายการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้เร็วและยิ่งใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยกล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะก้าวจากจุดเดิมที่คุ้นชินสู่โอกาสทางธุรกิจที่ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินอีกต่อไป
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “สสว. ในฐานะองค์กรหลักที่ช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเอสเอ็มอีไทย โดยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร สถาบัน มหาวิทยาลัยและหน่วยร่วมต่างๆ ทั้งร่วมแบบการอบรม สัมมนา บ่มเพาะเชิงลึก โดยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท แต่อย่างไรก็ตาม ภาคปฏิบัติการเชิงทดลอง หรือการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเชิงลึก และปฏิบัติจริงเป็นอีกหนึ่งกุญแจความสำเร็จที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รู้ว่า กระบวนความคิดแบบไหนที่เปลี่ยนความคิดเป็นภาคปฏิบัติการ องค์ความรู้ส่วนไหนบ้างที่สำคัญ กระบวนการคิดแบบไหนที่เมื่อปฏิบัติการแล้ว สามารถตอบโจทย์ได้จริง หรือทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่ม SME Provincial Champions เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อม มีศักยภาพในระดับสูง สามารถต่อยอดกระบวนการคิด และการดำเนินธุรกิจของตนไปสู่โมเดลทางธุรกิจที่สร้างสรรค์ ความร่วมมือกับรายการ Shark Tank Thailand ในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ ในสนามการแข่งขันจริง เป็นความท้าทายที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้ดึงศักยภาพของตนเองมาบูรณาการในภาคปฎิบัติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจในระดับเดียวกัน และกับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งการเปิดโอกาสสู่การลงทุนที่ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดทางการเงินในปัจจุบัน


ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการผลิต บริษัท มีเดียแท็งค์ จำกัด ผู้นำเข้าลิขสิทธิ์รายการ Shark Tank จากประเทศอังกฤษ เผยเปิดว่า “รายการ Shark Tank เป็นรายการเรียลลิตี้ด้านธุรกิจที่ได้รับความนิยมในกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าลิขสิทธิ์รายการนี้จากประเทศอังกฤษ โดยมี บริษัทวันดีมีเดีย จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการ ซึ่งใน Season 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นรายการที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้ มีความน่าติดตามทุกนาทีที่ดูรายการ มีเรื่องราวสาระหลากหลายอัดแน่นในรายการ ช่วยเปิดโอกาสให้คนสองกลุ่มมาพบกัน คือ ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจมาแล้ว มีความคิดใหม่ๆ มีพลังในการสร้างงานให้เป็นธุรกิจ มานำเสนอแนวคิดหรือธุรกิจของตน เพื่อหาผู้ร่วมทุนที่มีแรงบันดาลใจร่วมกัน พร้อมจะเดินก้าวไปด้วยกัน และ นักลงทุน หรือ sharks ที่มีกำลังเงิน ความสามารถในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างสูง มารับฟังข้อเสนอทางธุรกิจ ให้คำแนะนำ ตัดสินและมอบโอกาสทางการเงิน หรือพร้อมที่จะร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับผู้ประกอบการที่ตนสนใจ ซึ่งทางรายการการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายกลุ่มผู้ประกอบการให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสสว. ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักหรือเสาหลักของผู้ประกอบการไทย

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือจะประกอบไปด้วย การคัดเลือกผู้ประกอบการศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กว่า 462 ราย จำนวน 20 ราย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในรายการ Shark Tank Thailand พร้อมอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอธุรกิจกับนักลงทุนที่ประสบสำเร็จ เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่สนามธุรกิจผ่านการปฎิบัติจริง (on the job training) จึงนับเป็นการเปิดมิติความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างประสบการณ์ และเครือข่ายทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น