Breaking News

การยาสูบแห่งประเทศไทย จับมือสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ใช้สนามกีฬาแบดมินตันยาสูบ ฝึกซ้อมการแข่งขันระดับประเทศ


25 มีนาคม 2562คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวพิธีลงนามในสัญญาการใช้สนามกีฬาแบดมินตันยาสูบ ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามแบดมินตันยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ กล่าวว่า สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีที่ได้มีโอกาสประสานความร่วมมือกับการยาสูบแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาแบดมินตัน ให้พัฒนาสู่เป้าหมาย Build World Champions ตามยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ได้ใช้สนามฝึกซ้อม ณ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติไทย ณ ที่ตั้งสมาคมฯ ถนนวิทยุ-สารสิน เมื่อมีแผนงานในการพัฒนานักกีฬาเยาวชน เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อให้สามารถทดแทนรุ่นพี่ได้ในอนาคต จึงจำเป็นที่จะต้องใช้สนามกีฬาแบดมินตัน ห้องพัก สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มมากขึ้น


สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพความพร้อมของสนามกีฬาแบดมินตัน ชมรมแบดมินตันการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย จึงได้ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสนามกีฬาแบดมินตัน เพื่อให้สนามแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ นอกจากสนามกีฬาแบดมินตันที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และห้องพักอาศัยสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ภายในอาคารสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบฯ ด้วย ซึ่งสามารถบรรลุข้อตกลงการใช้สนามกีฬาแบดมินตันและห้องพัก ร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการลงนามสัญญาในวันนี้

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ในฐานะนายกสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพฯ กล่าวว่า ยสท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการสนามกีฬาแบดมินตันยาสูบ เนื่องจากเป็นสมาคมกีฬาที่มีความแข็งแกร่งในด้านการส่งเสริมพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับโลก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ยสท. นั้น มีสนามกีฬาแบดมินตันของชมรมแบดมินตันยาสูบที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน จำนวน 5 สนาม มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและใกล้กับสวนสาธารณะ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ได้มีการหารือกันตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนมาสู่พิธีลงนามในสัญญาฯ เพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันเรื่องการใช้สนาม และช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมของทั้งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ และชมรมแบดมินตัน การยาสูบแห่งประเทศไทย


ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน และประชาสัมพันธ์สนามกีฬาแบดมินตันยาสูบให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงการต่อยอดปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เยาวชนหันมาสนใจในด้านกีฬาและการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น